اخبار > گزاره برگ های کمیته ساماندهی تحقیقات کووید -19گزاره برگ های کمیته ساماندهی تحقیقات کووید -19

 

گزاره برگ های  کمیته ساماندهی تحقیقات کووید 19 ، معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ، جهت ساماندهی تحقیقات مربوطه در کشور به شرح ذیل جهت اطلاع کلیه محققین محترم در دسترس می باشد.

 

گزاره برگ شماره 1 کمیته ساماندهی تحقیقات کووید -19

گزاره برگ شماره 2 کمیته ساماندهی تحقیقات کووید -19

گزاره برگ شماره 3 کمیته ساماندهی تحقیقات کووید -19

گزاره برگ شماره 4 کمیته ساماندهی تحقیقات کووید -19

گزاره برگ شماره 5 کمیته ساماندهی تحقیقات کووید -19

گزاره برگ شماره 6 کمیته ساماندهی تحقیقات کووید -19

گزاره برگ شماره 8 کمیته ساماندهی تحقیقات کووید -19

گزاره برگ شماره 9  کمیته ساماندهی تحقیقات کووید -19

گزاره برگ شماره10 کمیته ساماندهی تحقیقات کووید -19

گزاره برگ شماره 11 کمیته ساماندهی تحقیقات کووید -19

گزاره برگ شماره 12 کمیته ساماندهی تحقیقات کووید -19

گزاره برگ شماره 14 کمیته ساماندهی تحقیقات کووید -19

گزاره برگ شماره 15 کمیته ساماندهی تحقیقات کووید -19

گزاره برگ شماره 16 کمیته ساماندهی تحقیقات کووید -19

گزاره برگ شماره 17 کمیته ساماندهی تحقیقات کووید -19

گزاره برگ شماره 18 کمیته ساماندهی تحقیقات کووید -19

گزاره برگ شماره 19 کمیته ساماندهی تحقیقات کووید -19

گزاره برگ شماره 20 کمیته ساماندهی تحقیقات کووید -19

گزاره برگ شماره 21 کمیته ساماندهی تحقیقات کووید -19

گزاره برگ شماره 22 کمیته ساماندهی تحقیقات کووید -19

گزاره برگ شماره 23 کمیته ساماندهی تحقیقات کووید -19

گزاره برگ شماره 24 کمیته ساماندهی تحقیقات کووید -19

گزاره برگ شماره 25 کمیته ساماندهی تحقیقات کووید -19

گزاره برگ شماره 26 کمیته ساماندهی تحقیقات کووید -19

گزاره برگ شماره 27 کمیته ساماندهی تحقیقات کووید -19

گزاره برگ شماره 28 کمیته ساماندهی تحقیقات کووید -19

گزاره برگ شماره 29 کمیته ساماندهی تحقیقات کووید -19

گزاره برگ شماره 30 کمیته ساماندهی تحقیقات کووید -19

گزاره برگ شماره 31 کمیته ساماندهی تحقیقات کووید -19

گزاره برگ شماره 32 کمیته ساماندهی تحقیقات کووید -19

گزاره برگ شماره 33 کمیته ساماندهی تحقیقات کووید -19

گزاره برگ شماره 34 کمیته ساماندهی تحقیقات کووید -19

گزاره برگ شماره 35 کمیته ساماندهی تحقیقات کووید -19

گزاره برگ شماره 36 کمیته ساماندهی تحقیقات کووید -19

گزاره برگ شماره 37 کمیته ساماندهی تحقیقات کووید -19

گزاره برگ شماره 38 کمیته ساماندهی تحقیقات کووید -19

گزاره برگ شماره 39کمیته ساماندهی تحقیقات کووید -19

گزاره برگ شماره 40 کمیته ساماندهی تحقیقات کووید -19

 

 

 

 


1400/06/08 ١٢:٠٠ Events, News ٣٠٨٥٢


خروج

نمایش خبر

اخبار

کارگاه آنلاین مقاله مروری و نحوه نگارش آن
فراخوان جذب دستیار پژوهش در مراکز تحقیقاتی
کارگاه آنلاین اخلاق در پژوهش
فراخوان انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه مطابق بند "ک"
اطلاع رسانی در خصوص رصد مقالات مرتبط با کووید 19
جلسه اعلام نتایج ارزشیابی
دومین ماهنامه خبری معاونت تحقیقات و فناوری
گزاره برگ های کمیته ساماندهی تحقیقات کووید -19
وبینار شاخص های جدید Scopus
"اهدا خون، اهدا زندگی"
مصوبات شورای سیاستگزاری سال 1400
برگزاری کارگاه مجازی مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی ایلام
برگزاری جلسات آموزش مدیریت پژوهش (در قالب ارایه تجارب ، ژورنال ، کلاب ، میزگرد و ...)
مرکز رشد فناوری سلامت در مورخ 99/11/26 برگزار می گند
ابلاغ خانم دکتر زهره سوری نظامی به عنوان عضو اتاق فکر مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی
تقدیر از پژوهشگران برگزیده دانشگاه به مناسبت هفته پژوهش
رونمایی از سامانه جامع طرح‌های تحقیقاتی علوم پزشکی کشور (نوپا)
" اولين وبينار بين المللي ايمني و بهداشت حرفه اي در بيمارستان ها و مراكز بهداشتي درماني"
مهلت ارسال مدارک جهت انتخاب پژوهشگران و فناوران برگزیده هفته پژوهش و فناوری سال 1399
به مناسبت سی سال خدمت صادقانه آقای دکتر غلامرضا کمیلی عضو هیأت علمی گروه فیزیولوژی ،رئیس آزمایشگاه جامع تحقیقات و رئیس پژوهشکده سل دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

محتوای مرتبط