معرفی مدیر توسعه فناوری سلامت

 

دکتر حبیب غزنوی

استادیار داروشناسی (فارماکولوژی)

مرکز تحقیقات فارماکولوژی

گروه فارماکولوژی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

 

اطلاعات تماس:

dr.ghaznavi@zaums.ac.ir

 

 

آدرس محل کار:

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، مرکز تحقیقات فارماکولوژی