جستجو گر شماره تلفن

شماره تلفن سایر واحدهای دانشگاه را از منوی روبه رو انتخاب نمایید.
نام و نام خانوادگی سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي محل خدمت
دکتر نور محمد بخشانی معاونت تحقیقات و فناوری 054-33372116 معاونت تحقیقات و فناوری
دکتر محسن طاهری مدیر توسعه و ارزیابی تحقیقات 054-33372117 معاونت تحقیقات و فناوری
ناصر هاشمزهی فناوری اطلاعات - امور عمومی 054-333722118 معاونت تحقیقات و فناوری
سرکار خانم نارویی ارزیابی مراکز تحقیقاتی علم سنجی،ترجمان دانش 054-33372115 معاونت تحقیقات و فناوری
خانم ها اشرف زاده-هاشمزهی گروه برنامه ریزی و ارزیابی تحقیقات 054-33372113 معاونت تحقیقات و فناوری
سرکار خانم مودی کمیته اخلاق دانشگاه 054-33372114 معاونت تحقیقات و فناوری
خانم اکرم حسن زاده کمیته تحقیقات دانشجویی 054-33372114 معاونت تحقیقات و فناوری
خانم ها شهریاری-میری-ناجی امور مالی 054-33372119
زهره احمدی امین مسئول سامانه سمات 054-33372087 معاونت تحقیقات فناوری
دکتر حبیب غزنوی مدیر توسعه فناوری سلامت 33372116 معاونت تحقیقات فناوری
دکتر حکیمی مدیریت اطلاع رسانی پزشکی منابع علمی 33372116 معاونت تحقیقات فناوری
نیلوفر گمشادزهی علم سنجی 33372115
مهدیه رضائی پور مسئول حق التشویق مقالات 33372115
خانم دکتر طاهره صفری سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی 33372114 معاونت تحقیقات فناوری
دکتر عاطفه صحرایی رئیس مرکز رشد 33295705 معاونت تحقیقات فناوری
زهره سوری نظامی رئیس کتابخانه 33295744 معاونت تحقیقات فناوری

خدمات الکترونیک

محتوای مرتبط