واحد فناوری اطلاعات معاونت تحقیقات

 

کارشناسان واحد:

نام و نام خانوادگی تلفن داخلی تلفن مستقیم فکس سمت پست الکترونیک
عبدالناصر هاشم زهی 1247 33372118 33372116 مسئول سخت افزار و اتوماسیون اداری Hashemzehichco@gmail.com
طیبه رخشان دادی 1247 33372118 33372116

 کارشناس فنآوری اطلاعات 

tayeberakhshandadi@gmil.com

 دانلود

شرح وظایف:

 • آموزش اتوماسیون اداری در سطح واحد های دانشگاه
 • اجرای امور مربوط به اتوماسیون اداری دانشگاه
 • نظارت براجرای شبکه های کامپیوتری پردیس دانشگاه
 • بررسی وکارشناسی جهت خرید تجهیزات رایانه ای
 • کنترل فنی تجهیزات رایانه ای خریداری شده
 • تشخیص عیوب سخت افزاری سیستم های رایانه ای ورفع عیوب تجهیزات
 • آموزش نرم افزار اتوماسیون پژوهشی دانشگاه (سمات)
 • اجرای امور مربوط به اتوماسیون پژوهشی دانشگاه
 • اجرای امور مربوط به پرتال وبروز رسانی پرتال معاونت تحقیقات دانشگاه
 • انجام امور مربوط به سامانه ملی مدیریت اطلاعات علم و فناوری ایران

وظایف در حوزه اتوماسیون اداری:

 • آگاهي كامل از تنظيمات نرم افزار اتوماسيون اداري
 • آشنايي كاربردي با سيستم اتوماسيون اداري جهت آموزش نرم افزار و رفع اشكال به كاربران شاغل در آن واحد
 • اطلاع رساني از وضعيت سيستم اتومسيون اداري و كاربران ( فعال - تغيير سمت و ....)  در آن مركز

 


 وظايف در حوزه سخت افزار:

- نظارت بر روند خريد تجهيزات رايانه اي :

 • دريافت يا تكميل فرم درخواست خريد تجهيزات رايانه اي
 • بررسي كارشناسي علت نياز خريد تجهيزات رايانه اي و تاييد ، يا عدم تاييد نياز
 • تهيه ليست تجهيزات مناسب با نياز(در صورت تاييد نياز) طبق مشخصات ارائه شده از سوي مديريت فناوري اطلاعات
 • تاييد فاكتورها از نظر فني و مطابقت با ليست تجهيزات
 • كنترل فني تجهيزات خريداري شده از نظر تطبيق با فاكتور هاي تاييد شده ،به صورت زير :
 • بررسي فني قطعات و گارانتي هاي ارائه شده و مطابقت با ليست تهيه شده و فاكتور تاييد شده

 

- فرآيند تعميرات  :

 • تشخيص عيوب سخت افزاري سيستم ها و رفع عيب تجهيزات در حد آموزش هاي داده شده
 • نظارت بر فرآيند ارسال تجهيزاتي كه نياز به تعمير دارند ( مانند : چاپگر ) به شركت هاي خصوصي وكنترل كيفيت تعمير تجهيزات .

 

فایل ها و نرم افزارهای مورد نیاز:

دانلود نرم افزار AnyDesk
دانلود نرم افزار Ultraviewer
دانلود نرم افزار Office read-only
دانلود نرم افزار SGTemplateToolBox

راهنمای حل مشکل Office Readonly

دانلود نرم افزار adobe connectمحتوای مرتبط