تخلفات پژوهشی

قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی

فایل 1

فایل 2

فایل 3

راهنمای 1

راهنمای 2

آیین نامه ها و دستورالعمل ها:

دانلود - دستورالعمل رسیدگی به تخلفات پژوهشی

دانلود -  فرآیند بررسی به اعتراضات و تخلفات پژوهشی

 

مصوبات و ابلاغیه ها:

دانلود - ابلاغ وزیر بهداشت در خصوص رسیدگی به تخلفات پژوهشی

دانلود - مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص مالکیت معنوی

دانلود - نامه وزیر بهداشت در خصوص تخلفات پژوهشی

دانلود - بخشنامه راهکارهای کاهش تخلفات پژوهشی

شکایات مردمی:

جهت اعلام و بررسی شکایات و اعتراضات مربوط به طرح های تحقیقاتی، اعتراض خود را به آدرس الکترونیکی زیر ارسال و یا با شماره 33372114-054 (دبیرخانه کمیته اخلاق) تماس حاصل نمایید.

 ایمیل کمیته اخلاق: ethics.research@zaums.ac.ir