شورای پژوهشی دانشگاه


وظایف شورای پژوهش دانشگاه:

1. تصویب طرح های پژوهشی مصوب دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی

2. تصویب مصوبات دانشکده ها

3. تصویب طرح های مداخله ای بالای سقف تعیین شده شوراهای ESR, HSR

4. تصویب پایان نامه های رزیدنتی و اینترنی بالای سقف

5. تصویب طرح های هیات علمی و کارمندان بالای سقف

6. تصویب کلیه پایان نامه ها و طرح ها و طرح های دانشجویی تا سقف و بالای سقف تعیین شده

7. تصویب کنگره ها و سمینارها

8. تصویب درخواستهای مربوط به امور پژوهشی و تحقیقاتی دانشجویان و اعضائ هیات علمی

 

اعضای شورای پژوهش دانشگاه:

دکتر محمودرضا میری

دکتر هوشنگ رفیقدوست

دکتر محمود ایمانی

دکتر محسن طاهری

دکتر فرشید محبی

دکتر محمد علی مشهدی

دکتر مهناز شهرکی پور

دکتر علیرضا نخعی

دکتر غلامرضا کمیلی

دکتر مژگان مختاری

دکتر علی نویدیان

دکتر علیرضا سالار

دکتر علی علیدادی

دکتر ادریس بذرافشان

دکتر رمضان میرزایی

دکتر سیمین صادقی بجد

دکتر اصغر اکبری

دکتر نورمحمد بخشانی

دکتر فاطمه اربابی

دکتر مهدی محمدی

دکتر بتول شریفی مود

دکتر مهدی جهانتیغ

دکتر علیرضا خزائی

دکتر فرزانه منتظری فر

دکتر شهرام شهرکی زاهدانی

دکتر محبوبه فیروزکوهی

دکتر حمیدرضا محمودزاده ثاقب

دکتر زهرا مودی

دکتر فاطمه غیاثی

دکتر محمد هاشمی

دکتر محمودعلی کیخوایی

دکتر منصور شکیبا

دکتر فاطمه رخشانی

 


شوراها و کمیته ها

محتوای مرتبط