کارگاههای آموزشی توانمندسازی

مشخصات کارگاههای توانمند سازی اعضاء هیات علمی سال 97 

عنوان کارگاه

کارگاه اخلاق در انتشار آثار پژوهشی  

تاریخ برگزاری

16/12/1397

محل برگزاری

سالن EDC شماره 2

نام اساتید

خانم دکتر زهرا قیاسی

برنامه کارگاه

 پیوست می باشد

اسلایدها

بخش اول - بخش دوم

گروه هدف

ویژه  اعضاء هیات علمی دانشگاه

آدرس و شماره تلفن تماس

پردیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان- معاونت تحقیقات و فناوری

33295789

کارشناس مسئول ثبت نام

سرکار خانم فاطمه مودی

امتیاز بازآموزی

دارد

مجوز سازمان برنامه ریزی کشور

دارد

مهلت ثبت نام

14/12/97

هزینه ثبت نام

ندارد

 

عنوان کارگاه

کارگاه تکنیک های کار با حیوانات آزمایشگاهی  

تاریخ برگزاری

12/12/ 1397  

محل برگزاری

مرکز تحقیقات دانشجویی

نام اساتید

خانم دکتر طاهره صفری

برنامه کارگاه

 پیوست می باشد

اسلایدها

 پیوست می باشد

گروه هدف

ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

آدرس و شماره تلفن تماس

پردیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان- کمیته تحقیقات دانشجویی  

054-33295789

کارشناس مسئول ثبت نام

سرکار خانم فاطمه مودی

امتیاز بازآموزی

ندارد

مجوز سازمان برنامه ریزی کشور

دارد

مهلت ثبت نام

10/12/97

هزینه ثبت نام

ندارد

 

عنوان کارگاه

کارگاه آشنایی با ابزارهای پژوهش و نظام نوین اطلاعات  پژوهش های پزشکی کشور ( نوپا)  

 

تاریخ برگزاری

30 دیماه 97  

محل برگزاری

سسالن دانشکده پزشکی /  سالن کنفرانس بیمارستان امام علی(ع)

نام اساتید

دکتر پیام کبیری 

برنامه کارگاه

پیوست

گروه هدف

اعضاء هیات علمی دانشگاه

دانلود لیست اسامی اعضاء شرکت کننده 

آدرس و شماره تلفن تماس

معاونت تحقیقات وفناوری دانشگاه 33295789-054

کارشناس مسئول ثبت نام

سرکار خانم فاطمه مودی

امتیاز بازآموزی

دارد 

مجوز سازمان برنامه ریزی کشور

دارد

گزارش فرم نظر سنجی اعضا

  پیوست 

اسلایدها

پیوست  part 1  ,part 2

.......................................................................................................................................................................................................................

 


اداره توانمندسازی

محتوای مرتبط