همایش ها و کنگره ها

 

عناوین همایش های سال 1394:

 • پنجمین کنگره سراسری رفتارهای پرخطر- مهرماه 1394

عناوین همایش های سال 1393:

 • سمینار یک روزه خشکی چشم زمان 1393/8/22 سالن همایش های دانشکده پرستاری و مامایی
 • دومین کنگره سراسری سلامت کودکان و نوجوانان با محوریت بیماری های شایع کودکان 10 لغایت 12 دیماه 93
 • هفتمین همایش سالیانه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بهمن 1393
 • کنگره سراسری سلامت بارداری 28 الی 30 بهمن 1393
 • کنگره سراسری عفونت های بیمارستانی 6 تا 8 اسفند ماه 1393

:عناوین همایشهای سال 1392

 • چهارمین کنگره سراسری رفتار های پر خطر7 الی 9  آبان 92
 • کنگره سراسری مدیریت خدمات نظام سلامت و نقش محوری بهورز

عناوین همایشهای برگزارشده در سال 1390

 •  همایش قرآن پژوهی و طب       27مهرماه 1390  - زاهدان
 • پنجمین کنگره سراسری اعتیاد   2 الی 4 اسفند ماه 90 -زاهدان
 • کنگره سراسری تازه های تشخیص ودرمان بیماریهای نقص ایمنی اولیه.
 • کنگره سراسری چشم پزشکی      (بهمن ماه 1390)-زاهدان

عناوین همایشهای  برگزارشده در سال 1389 :

 • کنگره سراسری سلامت کودکان و نوجوانان-ا الی 3 دیماه-زاهدان
 • کنگره سراسری چشم پزشکی (ویتره و رتین)-20 الی 22 بهمن-چابهار
 • کنگره سراسری کیفیت زندگی و ارتقاء سلامت-17 الی 19 اسفند-چابهار

اداره توانمندسازی

محتوای مرتبط