1400/10/20
کارگاه آموزشی منابع الکترونیکی ناشر الزویر
کارگاه آموزشی منابع الکترونیکی ناشر الزویر
وبینار آموزشی Scopus ، ScienceDirect ،ScienceDirect Topics
1400/10/02
فراخوان انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه مطابق بند "ک"
فراخوان انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه مطابق بند "ک"
1400/09/24
باید از دل مراکز تحقیقاتی تولید سرمایه و ایجاد کار آفرینی کنیم
آیین تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه
1400/08/22
انتخاب پژوهشگران و فناوران برگزیده هفته پژوهش و فناوری سال:1400
مهلت ارسال مدارک جهت انتخاب پژوهشگران و فناوران برگزیده هفته پژوهش و فناوری سال:1400
1400/08/15
اولویت طرح ها و پایان نامه های اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی
اولویت طرح ها و پایان نامه های اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی
1400/08/11
دپارتمان طب اورژانس با همکاری کمیته تحقیقات دانشجویی برگزار می کند
کارگاه نوار قلب