اطلاعات تماس

 

رديف

نام

نام خانوادگي

سمت

تلفن تماس

ردیف

نام

نام خانوادگی

سمت

تلفن تماس

1

نرگس

اربابي

کارشناس پژوهش مرکز تحقیقات عفونی و گرمسیری

 

33

طاهره

شريكي

کتابدار، کتابخانه مرکزی دانشگاه

 

2

غزاله

اشرف زاده ماجلان

کارشناس پژوهش معاونت تحقیقت

33295794

34

رضا

شهابي فر

مدیر داخلی آزمایشگاه جامع تحقیقات

33295665

3

محمد رضا

اكبري

معاون مرکز رشد دانشگاه

33295704

35

شهره

شهركي

کارشناس مجله ژنتیک

33295790

4

علي اكبر

بازديدي

راننده

 

36

فضل اله

شهركي

کارشناس کمیته تحقیقات دانشجویی

33295794

5

علي

بهاري

کارشناس مرکز تحقیقات حیوانات آزمایشگاهی

33295715-20
داخلی 1474

37

عليرضا

شيردل

خدمه

 

6

الهام

پهلواني

کارشناس پژوهش مرکز تحقیقات عفونی و گرمسیری

33295665

38

عاطفه

صحرايي

کارشناس مرکز رشد دانشگاه

33295704

7

محمد هادي

پودينه

کارشناس شبکه مدیریت فناوری

33295784

39

كفايت الله

صفرزائي

مسئول پرتال دانشگاه

33295784

8

امين

پورحسن

مدیر آمار و فناوری اطلاعات

33295784

40

ماندانا

صمصام

کتابدار، کتابخانه مرکزی دانشگاه

33295736

9

بهاره

پورشهابي

کتابدار، کتابخانه مرکزی دانشگاه

 33295736

41

موسي

عرياني

خدمه

 

10

منصوره

تقوي

کتابدار، کتابخانه مرکزی دانشگاه

 33295736

42

مطهره

عزيزي

حسابدار

33295793

11

مهديه

جعفري شاهرودي

کارشناس پژوهش مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

33295665

43

محمد

غفران خواجه

کارشناس مدیریت فناوری اطلاعات

33295784

12

سميه

جهاني

کارشناس پژوهش مرکز تحقیقات عفونی و گرمسیری

33295665

44

عباس

غلام زاده سنچولي

خدمه

 

13

حميد

حافظي نوري

کارشناس مرکز تحقیقات حیوانات آزمایشگاهی

33295715-20
داخلی 1474

45

ندا

فاتحي زاده

کتابدار، کتابخانه مرکزی دانشگاه

33295736

14

نظرعلي

حسن زاده

خدمه

 

46

مجيد

فدائي

کارشناس سمینارها و کنگره ها

33295792

15

بي بي زهره

حسيني

کارشناس آمار

33295784

47

وحيده

قدرتي

عامل مالی معاونت تحقیقات و فناوری

33295793

16

مجتبي

حيدري صادق

مسئول سامانه پژوهشی دانشگاه

33372087

48

معصومه

قنبري

کارشنناس پژوهش مرکز  تحقیقات کودکان و نوجوانان

33295611

17

عليرضا

خرم

کارشناس پژوهش مرکز تحقیقات ارتقا سلامت

33295736

49

ربابه

كاظمي

متصدی امور دفتری

33295794

18

محمد

خمري قلعه نو

کارپرداز

33295792

50

نيلوفر

گمشادزائي

کارشناس علم سنجی

33295794

19

مهديه

دنياداري

کارشناس مجله زاهدان

33295790

51

محمد علي

لكزايي

خدمه

 

20

مهين

رافت

کتابدار، کتابخانه مرکزی دانشگاه

33295736

52

مليحه

محمديان

کتابدار، کتابخانه مرکزی دانشگاه

33295736

21

غلامرسول

رجائي

رئیس اداره آمار

33295784

53

راضيه

محمودي

متصدی امور دفتری

 

22

نرگس

رضائي

کتابدار، کتابخانه مرکزی دانشگاه

33295736

54

صديقه

معلمي

کارشناس مجله رفتارهای پرخطر

 

23

مهديه

رضائي پور

کارشناس حق التشویق مقالات و ترجمان دانش

33372115

55

نورالدين

ملك زادگان

خدمه

 

24

شمس خاتون

ريگي

خئمه

 

56

فاطمه

مودي

کارشناس کمیته اخلاق و تالیف و ترجمه

33295789

25

ناهيد

سپهري راد

کارشناس پژوهش مرکز تحقیقات عفونی و گرمسیری

33295665

57

شهين

ناجي راد

حسابدار

33295793

26

غلامرضا

سرگزي

متصدی امور دفتری

 33372118

58

وحيده

نارويي

کارشناس پژوهش دانشگاه

33295794

27

حسين

سرگزي جهانتيغ

متصدی سمعی بصری

 33372115

59

نوشين

ناظمي

کارشناس فناوری اطلاعات

33295784

28

زهرا

سلامتي

کتابدار، کتابخانه مرکزی دانشگاه

 33295736

60

شيما

نخعي

کارشناس مجله  health scope

 

29

زهره

سوري نظامي

معاون کتابخانه مرکزی

33295736

61

سودابه

هاشم زهي

کارشناس پژوهش

33295794

30

پرويز

سيامردي

متصدی امور دفتری

33295736

62

عبدالناصر

هاشم زهی

مسئول اتوماسیون اداری دانشگاه

33372118

31

سحر

شبستري

کارشناس مرکز تحقیقات ارتقا سلامت

 

63

مصطفي

هراتي مقدم

متصدی امور دفتری

33295715-20
داخلی 1268

32

زهرا

شريف زاده

مسئول دفتر معاون تحقیقات و فناوری

33295796

 

 

 


محتوای مرتبط