خدمات الکترونیک

 

فرم های اداره پژوهش


فرم تقاضای حق التشویق مقالات منتشر شده در مجلات معتبر داخلی و خارجی  

آئین نامه اجرائی تخصیص اعتبار ویژه پژوهشی  

درخواست اعتبار ویژه تحقيقاتي

فرم تخصیص اعتبار ویژه پژوهشی 

فرم خلاصه طرح ها و پایان نامه های تحقیقاتی(فرم 611 وزارتخانه)

فرم قرارداد طرح تحقیقاتی

فرم پروپوزال طرح های توسعه ای/محصول محور (ابداعات و اختراعات)

فرم پروپوزال طرح های تحقیقاتی کمیته HSR

فرم پروپوزال طرح های تحقیقاتی کمیته ESR

فرم پروپوزال طرح های تحقیقاتی کمیته تحقیقات دانشجویی

فرم پروپوزال طرح های تحقیقاتی

فرم پروپوزال طرح های تحقیقاتی کمیته تحقیقات دانشجویی شعبه بین الملل چابهار

فرم پروپوزال طرح های تحقیقاتی شعبه بین الملل چابهار

فرم پروپوزال پایان نامه دانشجویان دکتری عمومی و دوره های تخصصی شعبه بین الملل چابهار

فرم پروپوزال پایان نامه دانشجویان دکتری عمومی و دوره های تخصصی

فرم داوری پروپوزال طرحهای تحقیقاتی -متدولوژی

فرم داوری پروپوزال طرحهای تحقیقاتی(علمی)

فرم پروپوزال طرح تحقیقاتی مرکز سلامت بارداری

فرم درخواست ثبت پروپوزال پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد

 فرم پیشنهاد اقدام پژوهی

فرم رضایت نامه کمیته اخلاق

راهنماي اخلاقي کارآزماييهاي باليني

راهنماي اخلاقي پژوهش بر گامت و رويان

راهنماي عمومي اخلاق در پژوهشهاي علوم پزشکي دارای آزمودنی انسانی 

راهنماي اخلاقي پژوهشهاي ژنتيک پزشکی

راهنماي اخلاقي پژوهش با سلولهاي بنيادي 

راهنماي اخلاقی پژوهش بر روی عضو و بافت انسانی

راهنماي اخلاقي پژوهش بر گروههاي آسيبپذير                

 چك ليست كار با حيوانات آزمايشگاهي

 

 

فرم های اداره توانمند سازی و همایشهای علمی:

فرم کاربرگ اثر تالیف

فرم کاربرگ اثر ترجمه

فرم اعلام اثر ترجمه

فرم اعلام اثر تالیف

فرم ارزیابی اثر ترجمه

 فرم ارزیابی اثر تالیف

 فرم1 مخصوص کارمندان اعزام به کنگره خارج

 فرم2 مخصوص کارمندان اعزام به کنگره خارج

 فرم3 مخصوص کارمندان اعزام به کنگره خارج

فرم4 مخصوص کارمندان اعزام به کنگره خارج 

پرسشنامه مشخصات سمينارها و كنگره ها و كنفرانس‌هاي يكروزه بمنظور تعيين امتياز

فرم تقاضای برگزاری گردهمايی بين المللی

فرم درخواست استفاده از دوره فرصت مطالعاتي خارج از كشور اعضاء هيئت علمي دانشگاه ها

فرم درخواست شركت اعضاء هیأت علمي دانشگاه در همايشهاي خارج از كشور

فرم مخصوص ارسال گزارش اعضاي هيات علمي پس از استفاده از دوره فرصت مطالعاتي

گزارش سفر همايشهاي خارج1

مراحل اجرایی استفاده از فرصت مطالعاتی


محتوای مرتبط