معرفی معاون


نام و نام خانوادگی: دکتر نورمحمد بخشانی
رشته تحصیلی: روانشناسی بالینی
تلفن تماس 054-33295796
فکس: 054-33295796
دانلود فایل CV

 

شرح وظایف:

- تهيه و پيشنهاد آيين‏ نامه‏ هاى مختلف پژوهشى با كمك مسؤولان ذى ربط و نظارت بر حُسن اجراى آنها
- انجام بررسيهاى لازم و اتخاذ تصميم در مورد فعاليتهاى پژوهشى
- برقرارى ارتباط با دانشگاههاى داخلى و خارجى و نيز مؤسسات علمى به منظور جلب همكارى آنان در زمينه‏ هاى مختلف پژوهشى
- همكارى در ارائه خدمات علمى، فرهنگى و اجتماعى و برگزارى سمينارها و كنفرانسهاى علمى و اجراى كليه امور قراردادهاى تحقيقاتى و  علمى- خدماتى بين دانشگاه و ساير مؤسسات
- همكارى در اجراى دوره‏ هاى كوتاه‏ مدت پژوهشى براى مؤسسات غير دانشگاهى
- نظارت بر امور چاپ و انتشارات دانشگاه
- برنامه‏ ريزى جهت استفاده اعضاى هيأت علمى از فرصتهاى مطالعاتى داخل و خارج برابر ضوابط مصوب
- تهيه برنامه پژوهشى دانشگاه و ارائه اهداف و تعيين اولويتهاى پژوهشى در قالب برنامه‏ هاى ميان مدت و بلندمدت براى طرح در شوراى پژوهشى دانشگاه
- نظارت بر توزيع و تخصيص بورسها و نيز مأموريتهاى علمى خارج از كشور
- نظارت در تهيه و تدوين اساسنامه ‏ها و آيين‏نامه‏ هاى مراكز تحقيقاتى وابسته
- مطالعات لازم در زمينه ارزشيابى فعاليتهاى پژوهشى‏ وارزيابى ‏عملكرد پژوهش ى‏سالانه ‏دانشگاه
- نظارت بر كليه امور پژوهشى، كتابخانه‏ها و بانكهاى اطلاعاتى دانشگاه
- نظارت بر عقد قراردادهاى پژوهشى و تحقيقات علمى
- ايجاد زمينه ‏هاى مناسب و لازم به منظور توسعه طرحهاى علمى و پژوهشى
- بررسى ارزيابى فعاليتهاى دانشگاه در چارچوب برنامه ‏هاى رشد و توسعه كشور در بخش آموزش‏ عالى و طرح در هيأت رئيسه
- اداره واحدهاى پژوهشى دانشگاهبرنامه استراتژیک


 

 

 رسالت (Mission)

 مشارکت در تولید علم و نشر دانش به منظور توسعه و بهبود سلامت جامعه و ارتقاء موقعیت علمی دانشگاه در عرصه های ملی و بین المللی از طریق ایجاد بستر و فضای مناسب برای محققین جهت انجام تحقیقات بنیادی، کاربردی و مشارکتی با کیفیت بالا در راستای نیاز جامعه و برقراری ارتباط فعال با سیاستگذاران و متولیان پژوهش و فناوری کشور.

 

دورنما (Vision)

  برآنیم با توسعه و ارتقای تحقیقات در تمام سطوح دانشگاه تلاش نمائیم همواره به عنوان  یکی از دانشگاههای مطرح کشور از بعد پژوهش محسوب گشته و مصداق بارز انجام تحقیق در خدمت ارتقای سلامت جامعه باشیم.

        

    ارزشها (Values)

*      ارج نهادن به جایگاه والای محقق و تحقیق

*     تحقیق مبتنی بر حل مسائل نظام سلامت

*      رعایت موازین شرعی و اصول اخلاقی در پژوهش

*      توجه به خلاقیت و نوآوری

*     پاسخگو بودن

*      مشارکت جویی و مسئولیت پذیری

*      هدفمندی در تحقیق

*      عدالت محوری و مهرورزی

  

نقاط قوت 

ردیف

نقاط قوت

1

توانمندی بالقوه و بالفعل اعضاء هیئت علمی با رتبه های علمی مختلف

2

توانمندی برگزاری کارگاههای توانمندسازی متعدد برای کلیه سطوح اعم از اعضاء هیئت علمی، دانشجویان و کارکنان

3

وجود اعتبارات نسبتاً مناسب تحقیقاتی

4

وجود خدمات اینترنت رایگان در دانشگاه

5

انتشار مجله علمی- پژوهشی ایندکس شده طبیب شرق

6

بانکهای اطلاعاتی و منابع غنی فارسی  و لاتین در کتابخانه های دانشگاه

7

وجود کمیته تحقیقات دانشجویی 

8

وجود شوراها و کمیته های فعال

9

توانمندی برگزاری سمینارها و کنگره های علمی

10

توانایی بالقوه ایجاد خطوط اینترنت پرسرعت و بی سیم

11

وجود کتابخانه دیجیتال جهت دسترسی به منابع الکترونیک

12

وجود زمینه های تحقیقاتی مناسب ( عفونی-  اعتیاد- رفتارهای پرخطر-  بیماریهای ژنتیکی سوء تغذیه )

13

وجود آزمایشگاههای تخصصی با تجهیزات پیشرفته

 

 

نقاط ضعف

 

ردیف

نقاط ضعف

1

عدم وجود ساختار سازمانی معاونت پژوهشی مستقل 

2

بالا بودن حجم فعالیتهای آموزشی- درمانی و اجرایی اعضاء هیئت علمی

3

ضعف هماهنگی جهت انجام طرحهای بین بخشی

4

عدم وجود لیست اولویتهای تحقیقاتی مبتنی بر نیاز جامعه

5

عدم به کارگیری نتایج پژوهشهای انجام شده

6

عدم جذب اعتبار لازم از منابع خارج دانشگاه

7

نداشتن نیروی انسانی متخصص و کارآمد در حوزه IT

8

عدم توجه به انجام طرحهای کاربردی توسط محققین

9

عدم جذب هیئت علمی پژوهشی

10

فقدان پژوهشکده

11

فقدان سالن اجتماعات جهت برگزاری سمینارها و کنگره ها

12

عدم آشنایی اساتید با آموزش پژوهش محور

13

فقدان مدیریت پژوهش محور جهت حل مشکلات

14

پراکندگی دانشکده ها و عدم تمرکز آن ها در پردیس

15

فقدان Animal lab  حرفه ای

16

کمبود اعضای هیئت علمی در برخی از گروههای آموزشی

17

عدم آشنایی اعضاء هیئت علمی و دانشجویان با آموزش پژوهش محور


 

 فرصت ها

 

ردیف

فرصت ها

1

امکان استفاده از تسهیلات مالی برای شرکت در کنگره های داخلی و خارجی

2

امکان استفاده از گرانت تحقیقاتی جهت تسریع در انجام پژوهش در راستای اولویتها

3

وجود فضای فیزیکی مناسب در پردیس دانشگاه جهت ایجاد پژوهشکده و سالن اجتماعات

4

امکان استفاده از توان دانشجویان مقاطع دستیاری و کارشناسی ارشد

5

امکان استفاده از منابع تخصصی کتابخانه مرکزی و سایر کتابخانه ها

6

امکان برگزاری کنگره ها و سمینارها و کارگاههای آموزشی

7

امکان ارائه نتایج تحقیقات در مجامع و مجلات اعم از داخلی و خارجی

8

امکان ارتباط با مراکز علمی- تحقیقاتی داخل و خارج از کشور

9

رویکرد مثبت دانشگاه و حوزه معاونت پژوهشی نسبت به امر پژوهش و حمایت از محققین

10

برخورداری مؤلفین و مترجمین از حمایت های مالی

11

تشویق مادی نویسندگان مقالات منتشر شده در مجلات معتبر داخلی و خارجی

 

 

تهدیدها

 

ردیف

تهدیدها

1

کم توجهی مسئولین به نتایج پژوهشها در سیاستگذاری و تصمیم سازی 

2

کم بودن نیروی انسانی کافی و متخصص

3

عدم انجام پژوهشهای مبتنی بر نیاز جامعه و اولویتهای تحقیقاتی

4

عدم ارتباط دانشگاه با صنعت  و جامعه

5

عدم وجود دوره های PhD

6

کمی تعامل میان اعضاء هیئت علمی گروههای پایه و بالینی جهت انجام طرحهای مشترک

7

عدم وجود سیاستهای لازم برای جهت دهی تحقیقات در راستای نیازهای جامعه

8

عدم استفاده از منابع موجود در کتابخانه

9

عدم آشنایی با فرهنگ استفاده از اینترنت

10

کمبود انگیزه تحقیق در برخی از اعضاء هیئت علمی

11

عدم استفاده بهینه از نتایج تحقیقات

12

کمبود نیروی PhD در دانشکده پرستاری و مامائی

13

سنوات خدمتی بالای اعضاء هیئت علمی برخی گروهها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استراتژيها

 G1: ارتقاء کمی و کیفی تحقیقات و تولید دانش

 G2: گسترش ارتباطات ملی و بین المللی

 G3 : توسعه تحقیقات کاربردی و مبتنی بر اولویتهای تحقیقاتی دانشگاه و اصول

اخلاق در پژوهشهای پزشکی

 G4: ارتقاء جایگاه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

 G5 : ارتقاء توانمندیهای حوزه های پژوهش و واحدهای تابعه در راستای ارتقاء

و مستندسازی فعالیتهای پژوهشی

 G6: ساماندهی نظام اطلاعاتی و توسعه فن آوری اطلاعات

 G7: نهادینه کردن پژوهش در تمام سطوح نظام سلامت اعم از نظام ارائه خدمات

 بهداشت، درمان، آموزش و پژوهش

  G8: اصلاح و استقرار ساختار تشکیلاتی مناسب سازمانی معاونت تحقیقات وفناوری

 

 

 

 استراتژيها و اهداف

  

 G1: ارتقاء کمی  و کیفی تحقیقات و تولید دانش

*       افزایش تعداد طرحهای تحقیقاتی

*       افزایش تعداد مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی و خارجی

*       افزایش تعداد کتب تألیفی مصوب کمیته تألیف و ترجمه دانشگاه

*       ارتقاء جایگاه مجله علمی- پژوهشی دانشگاه

*       راه اندازی مجلات علمی- پژوهشی جدید

*       راه اندازی مراکز توسعه تحقیقات بالینی

*       افزایش تعداد طرحهای تحقیقاتی  مراکز تحقیقاتی مصوب

*       افزایش تعداد مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی و خارجی

*      مراکز تحقیقاتی مصوب

 

 

 G2: گسترش ارتباطات ملی و بین المللی

*       برگزاری سالانه 2 سمینار

*       افزایش مقالات ارائه شده توسط اعضاء هیئت علمی و کارکنان در سمینارها

*       افزایش تفاهم نامه های (توافقنامه های) فی ما بین دانشگاه با سایر مراکز و دانشگاههای داخل و خارج از کشور

*       افزایش تعداد طرحهای تحقیقاتی مشارکتی (چندمرکزی) داخلی و خارجی

*      اعزام اعضاء هیئت علمی جهت فرصتهای مطالعاتی کوتاه مدت

 

  ............................................... 

 G3 : توسعه تحقیقات کاربردی و مبتنی بر اولویتهای تحقیقاتی دانشگاه و اصول اخلاق در پژوهشهای پزشکی

*      بازنگری فرآیند تعیین اولویتهای تحقیقاتی متناسب با نیاز جامعه

*      افزایش طرحهای تحقیقاتی در راستای اولویتهای تحقیقاتی

*      کوتاه نمودن فرآیند تصویب طرحهای در راستای اولویت ها

*      حمایت ویژه از طرحهای کاربردی و در راستای اولویت ها

*      سفارش تحقیق درخصوص موضوعات اولویت دار به محققین

*     تشکیل منظم جلسات کمیته اخلاق

 

 

 .................................................

 

G4: ارتقاء جایگاه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

*       فعال سازی کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشکده ها

*       افزایش جلب مشارکت دانشجویان از طریق برگزاری کارگاههای آموزشی- پژوهشی

*       افزایش تعداد طرحهای تحقیقاتی دانشجویی

*       افزایش تعداد مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی و خارجی

*       افزایش تعداد مقالات ارائه شده در سمینارها و کنگره ها

*       برگزاری تورهای علمی- تحقیقاتی

*      انتشار مجله علمی

 

 ...............................................

 

  G5 : ارتقاء توانمندیهای حوزه های پژوهش و واحدهای تابعه در راستای ارتقاء و مستندسازی فعالیتهای پژوهشی

*       افزایش اختیارات تفویض شده به واحدهای تابعه فعال دارای قدرت نظارت

*       برگزاری سالانه حداقل یک کارگاه آموزشی توانمندسازی مرتبط با فعالیتهای سازمانی جهت کارشناسان واحدهای تابعه

*       انجام خود ارزیابی سالانه

*       اتصال سایر واحدها به سامانه پژوهشی دانشگاه

*      تعیین و بازنگری اولویتهای تحقیقاتی و هدایت تحقیقات در راستای اولویتها

 

 

 ...................................................

 

  G6: ساماندهی نظام اطلاعاتی و توسعه فن آوری اطلاعات

*       راه اندازی سامانه علم و فناوری دانشگاه و اتصال آن به سامانه سمات

*       ارتقاء و افزایش بانکهای اطلاعاتی

*       افزایش تعداد نقاط دسترسی به شبکه

*       ایجاد و توسعه اینترنت بی سیم

*       ایجاد مدیریت فن آوری اطلاعات جهت بهره گیری آنی از اطلاعات به منظور تصمیم گیری صحیح مدیریتی

*       ایجاد سیستم Portal دانشگاه و به کار گیری مودمهای پرسرعت

*      افزایش پهنای باند اینترنت به

 

 

 ................................................. 

 

  G7: نهادینه کردن پژوهش در تمام سطوح نظام سلامت اعم از نظام ارائه خدمات، آموزش و پژوهش

*      آگاه سازی کارکنان نسبت به اقدام پژوهی

*       افزایش طرح های اقدام پژوهی

*       توانمندسازی اعضای هیئت علمی، دانشجویان و کارکنان جهت انجام تحقیق از طریق

*       برگزاری سمینارها و کارگاههای اقدام پژوهی در ارتقاء سلامت

*       ایجاد جایگاه و ضوابط مناسب جهت حمایت از اقدام پژوهی

*      جلب مشارکت سازمانهای مرتبط با سلامت جامعه و سطوح مختلف داخلی در امر تحقیق 

 

 

 ....................................................  

 

  G8: اصلاح و استقرار ساختار تشکیلاتی مناسب سازمانی معاونت تحقیقات و فناوری

*     اصلاح ساختار سازمانی به منظور ایجاد معاونت تحقیقات و فناوری مستقل

*     اصلاح ساختار نیروی انسانی  

*     تأسیس مراکز تحقیقاتی جدید

*     اخذ مجوز قطعی مراکز تحقیقاتی دارای موافقت اصولی

*     تدوین چارت سازمانی و اخذ مجوز استخدام مراکز تحقیقاتی مصوب قطعی