اطلاعیه ها
ملاک های انتخاب پژوهشگر برتر در سال 1396
ملاک های انتخاب پژوهشگر برتر در سال 1396
ملاک های انتخاب پژوهشگر برتر در سال 1396
 ١٣:٢٠ - 1396/09/12 - نظرات : ٠متن کامل >>
موافقت مقام محترم وزارت با جذب ۱۰ دستیار پژوهش- پزشک مرد برای انجام طرح نیروی انسانی در سال ۱۳۹۶
موافقت مقام محترم وزارت با جذب ۱۰ دستیار پژوهش- پزشک مرد برای انجام طرح نیروی انسانی در سال ۱۳۹۶
موافقت مقام محترم وزارت با جذب ۱۰ دستیار پژوهش- پزشک مرد برای انجام طرح نیروی انسانی در سال ۱۳۹۶
 ٠٧:٣٤ - 1396/08/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
پایگاه نتایج پژوهش های سلامت کشور راه اندازی شد
پایگاه نتایج پژوهش های سلامت کشور راه اندازی شد
پایگاه نتایج پژوهش های سلامت کشور راه اندازی شد
 ١٢:٠٥ - 1396/08/21 - نظرات : ٠متن کامل >>
اختصاص گرنت تحقیقاتی به محققین دانشگاه
اختصاص گرنت تحقیقاتی به محققین دانشگاه
اختصاص گرنت تحقیقاتی به محققین دانشگاه
 ١٠:٠٢ - 1396/08/09 - نظرات : ٠متن کامل >>
کارگاه های معاونت تحقیقات در نیمه دوم سال
کارگاه های معاونت تحقیقات در نیمه دوم سال
کارگاه های معاونت تحقیقات در نیمه دوم سال
 ١٢:٢٣ - 1396/07/23 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 صفحه بعدی >>

محتوای مرتبط