اخبار > اختصاص گرنت تحقیقاتی به محققین دانشگاه
اختصاص گرنت تحقیقاتی به محققین دانشگاه

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

فراخوان

اختصاص گرنت تحقیقاتی به محققین دانشگاه

بدینوسیله به اطلاع می رساند بر اساس مصوبات شورای سیاستگزاری پژوهش و فناوری سال 96 دانشگاه به هر یک از محققین دانشگاه که موفق به چاپ یک مقاله Original  ایندکس شده در  PubMed / ISI با درج آدرس صحیح دانشگاه به عنوان نفر اول شوند به ازاء هر مقاله یک گرنت تحقیقاتی اختصاص می یابد. سقف گرنت تحقیقاتی محققین غیر هیئت علمی 50/000/000 ریال و  اعضاء هیئت علمی به شرح جدول ذیل تعیین می گردد:

 سقف گرنت تحقیقاتی محققین عضو هیئت علمی

ردیف

مشخصات مقاله

گرنت تحقیقاتی

1

مقاله نمایه شده در ISI/PubMed

100/000/000ریال

2

مقاله نمایه شده در ISI  با IF1

120/000/000 ریال

3

مقاله نمایه شده در ISI  با IF3

150/000/000 ریال

4

مقاله نمایه شده در ISI  با IF5

180/000/000 ریال

تبصره 1: حداکثر در هر سال 3 گرنت در قبال 3 مقاله به هر فرد تخصیص می یابد.

تبصره 2: طرح پیشنهادی به منظور استفاده از گرنت نمی بایست قبلا" در هیچیک از شوراهای واحدهای تابعه دانشگاه بررسی و رد شده باشد.

تبصره 3: با توجه به اینکه گرنت فقط به نویسنده اول مقاله تعلق می گیرد، مجری طرح صرفاً می بایست نویسنده اول باشد.

تبصره 4: IF مجله بر اساس آخرین اطلاعات دریافت شده از وزارت متبوع تعیین می شود.

تبصره 5: مجری موظف است حداکثر طی 2 سال پس از اتمام طرح تحقیقاتی مربوط به گرنت، طبق جدول شماره 3 ذیل بند 17 مصوبات شورای سیاستگزاری پژوهش و فناوری سال 96 دانشگاه، متناسب با بودجه طرح به تعداد تعیین شده مقاله اصیل استخراج شده از طرح که در مجلات ISI/PubMed ایندکس شده باشد، ارائه دهد.

تبصره 6: اختصاص گرنت در سال های بعد منوط به اتمام گرنت های قبلی می باشد.

تبصره 7: مهلت استفاده از گرنت هر مقاله حداکثر یکسال پس از تاریخ چاپ مقاله در مجله می باشد.

متقاضیان می توانند پروپوزال پیشنهادی خود را به انضمام مقاله مربوطه از طریق سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه ارسال نمایند.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه

 


1396/08/09 ١٠:٠٢ Notifications ١٦٧٣٠


خروج
محتوای مرتبط