اخبار > برگزاری کارگاه های آموزشی شیوه ایجاد پروفایل Researcherid در Thomson Reuters
 برگزاری کارگاه های آموزشی شیوه ایجاد پروفایل  Researcherid  در Thomson Reuters

درجریان برگزاری کارگاه آموزشی شیوه ایجاد پروفایلResearcherid  اعضاء هیئت علمی که توسط واحد علم سنجی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری معاونین محترم تحقیقات دانشکده های پزشکی، دندانپزشکی، پرستاری و مامایی و بهداشت طی یکماه اخیر برگزار شد حدود هفتاد نفر از اعضاء محترم هیئت علمی دانشگاه موفق شدند پروفایل مربوطه را ایجاد و کد دریافتی را در سامانه علم سنجی دانشگاه وارد نمایند. ضمن تقدیر و تشکر از اساتید  محترمی که شخصاً یا ضمن حضور در کارگاه در این خصوص اقدام نمودند از سایر اعضاء محترم هیئت علمی درخواست می شود جهت تکمیل اطلاعات سامانه با واحد علم سنجی دانشگاه همکاری لازم را مبذول فرمایند. 

واحد علم سنجی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

sci@zaums.ac.ir


1396/03/20 ١٠:٠٩ Notifications ١٥٧٢٣


خروج
آخرین عناوین خبری
مصوبات شورای سیاستگذاری پژوهش و فناوری سال 1396
فاز دوم توسعه سامانه علم سنجی اعضاء هیئت علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رونمایی شد.
اطلاعیه برنامه پزشک پژوهشگر
آگهی برنامه جذب دستیار پژوهش سرباز
اطلاعیه راه اندازی دوره های پسادکتری
بانک اطلاعات نشریات علوم پزشکی کشور راه اندازی شد.
برگزاری کارگاه های آموزشی شیوه ایجاد پروفایل Researcherid در Thomson Reuters
کارگاه آموزشی شیوه ایجاد پروفایل ResearcherID
هشدارهایی در مورد مجلات نامعتبر
لیست مجلات نامعتبر و جعلی توسط معاونت تحقیقات و فناوری وزارت متبوع منتشر شد.
کارگاه طراحی و روان سنجی ابزارسنجش مفاهیم و متغیرهای مرتبط با سلامت-ویژه اعضا هیات علمی
دسترسی به 10% مجلات برتر هر رشته براساس شاخص SJR بانک اطلاعاتی SCOPUS
رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در ژانویه 2017 در نظام ESI
راهنمای حل مشکل Office Readonly در اتوماسیون اداری
ملاک های انتخاب پژوهشگر برتر
پیوستن دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به جمع دانشگاه ها و موسسات علوم پزشکی برتر کشور