اخبار > برگزاری کارگاه های آموزشی شیوه ایجاد پروفایل Researcherid در Thomson Reuters
 برگزاری کارگاه های آموزشی شیوه ایجاد پروفایل  Researcherid  در Thomson Reuters

درجریان برگزاری کارگاه آموزشی شیوه ایجاد پروفایلResearcherid  اعضاء هیئت علمی که توسط واحد علم سنجی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری معاونین محترم تحقیقات دانشکده های پزشکی، دندانپزشکی، پرستاری و مامایی و بهداشت طی یکماه اخیر برگزار شد حدود هفتاد نفر از اعضاء محترم هیئت علمی دانشگاه موفق شدند پروفایل مربوطه را ایجاد و کد دریافتی را در سامانه علم سنجی دانشگاه وارد نمایند. ضمن تقدیر و تشکر از اساتید  محترمی که شخصاً یا ضمن حضور در کارگاه در این خصوص اقدام نمودند از سایر اعضاء محترم هیئت علمی درخواست می شود جهت تکمیل اطلاعات سامانه با واحد علم سنجی دانشگاه همکاری لازم را مبذول فرمایند. 

واحد علم سنجی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

sci@zaums.ac.ir


1396/03/20 ١٠:٠٩ Notifications ١٥٧٢٣


خروج
محتوای مرتبط