اخبار > لیست مجلات نامعتبر و جعلی توسط معاونت تحقیقات و فناوری وزارت متبوع منتشر شد.
لیست مجلات نامعتبر و جعلی توسط معاونت تحقیقات و فناوری وزارت متبوع منتشر شد.

لیست مجلات نامعتبر و جعلی توسط معاونت تحقیقات و فناوری وزارت متبوع منتشر شد.

 برای مشاهده لیست روزآمد شده همواره به آدرسhttp://blacklist.research.ac.ir مراجعه نمائید.

در جریان انتشار لیست فوق بر توجه محققین محترم به موضوعات ذیل تاکید شده است:

1-       مقالات اعضای هیات علمی، دانشجویان و پژوهشگران که از تاریخ اول ژانویه 2017 مبلادی و بعد از آن در این مجلات منتشر شوند، مقالات نامعتبر قلمداد شده و فاقد هر گونه امتیاز مادی و معنوی برای نویسندگان و دانشگاه مربوطه خواهد بود.

2-     مقالات منتشر شده در مجلات این لیست برای ارتقاء، ترفیع، تشویق و پاداش مقالات، ارائه مقاله حاصل از طرح تحقیقاتی، شرکت در جشنواره های رازی، شهید مطهری و دانشجویان فاقد ارزش و هرگونه امتیاز خواهد بود و به عنوان مقاله منتج از پایان نامه، برای دفاع پایان نامه دانشجویان و نیز مقالات ارائه شده برای اخذ پذیرش در رشته های دکترای پژوهش محور نیز قابل قبول نخواهد بود.

3-      فهرست مذکور مرتبا بازبینی ، ویرایش و روزآمد می شود. در نتیجه لازم است همکاران هیات علمی، دانشجویان و پژوهشگران قبل از انتخاب و ارسال مقاله برای مجلات، حتما" به سامانه فوق مراجعه و از نبود  عنوان مجله مورد نظر در فهرست مذکور، برای انتشار مقاله خود مطمئن شوند.

با توجه به گستردگی مجلات نامعتبر و افزوده شدن روزانه تعداد این مجلات در دنیا، فهرست حاضر نمی تواند در برگیرنده تمامی مجلات نامعتبر جهان باشد. عدم وجود مجله در فهرست موجود در آدرس فوق، الزاما دلیل بر معتبر بودن آن نیست اما وجود مجله در این فهرست قطعا" نشان دهنده نامعتبر بودن آن است1395/11/25 ١٢:٤٩ Notifications ١٤٧١٩


خروج
آخرین عناوین خبری
مصوبات شورای سیاستگذاری پژوهش و فناوری سال 1396
فاز دوم توسعه سامانه علم سنجی اعضاء هیئت علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رونمایی شد.
اطلاعیه برنامه پزشک پژوهشگر
آگهی برنامه جذب دستیار پژوهش سرباز
اطلاعیه راه اندازی دوره های پسادکتری
بانک اطلاعات نشریات علوم پزشکی کشور راه اندازی شد.
برگزاری کارگاه های آموزشی شیوه ایجاد پروفایل Researcherid در Thomson Reuters
کارگاه آموزشی شیوه ایجاد پروفایل ResearcherID
هشدارهایی در مورد مجلات نامعتبر
لیست مجلات نامعتبر و جعلی توسط معاونت تحقیقات و فناوری وزارت متبوع منتشر شد.
کارگاه طراحی و روان سنجی ابزارسنجش مفاهیم و متغیرهای مرتبط با سلامت-ویژه اعضا هیات علمی
دسترسی به 10% مجلات برتر هر رشته براساس شاخص SJR بانک اطلاعاتی SCOPUS
رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در ژانویه 2017 در نظام ESI
راهنمای حل مشکل Office Readonly در اتوماسیون اداری
ملاک های انتخاب پژوهشگر برتر
پیوستن دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به جمع دانشگاه ها و موسسات علوم پزشکی برتر کشور