اخبار > لیست مجلات نامعتبر و جعلی توسط معاونت تحقیقات و فناوری وزارت متبوع منتشر شد.
لیست مجلات نامعتبر و جعلی توسط معاونت تحقیقات و فناوری وزارت متبوع منتشر شد.

لیست مجلات نامعتبر و جعلی توسط معاونت تحقیقات و فناوری وزارت متبوع منتشر شد.

 برای مشاهده لیست روزآمد شده همواره به آدرسhttp://blacklist.research.ac.ir مراجعه نمائید.

در جریان انتشار لیست فوق بر توجه محققین محترم به موضوعات ذیل تاکید شده است:

1-       مقالات اعضای هیات علمی، دانشجویان و پژوهشگران که از تاریخ اول ژانویه 2017 مبلادی و بعد از آن در این مجلات منتشر شوند، مقالات نامعتبر قلمداد شده و فاقد هر گونه امتیاز مادی و معنوی برای نویسندگان و دانشگاه مربوطه خواهد بود.

2-     مقالات منتشر شده در مجلات این لیست برای ارتقاء، ترفیع، تشویق و پاداش مقالات، ارائه مقاله حاصل از طرح تحقیقاتی، شرکت در جشنواره های رازی، شهید مطهری و دانشجویان فاقد ارزش و هرگونه امتیاز خواهد بود و به عنوان مقاله منتج از پایان نامه، برای دفاع پایان نامه دانشجویان و نیز مقالات ارائه شده برای اخذ پذیرش در رشته های دکترای پژوهش محور نیز قابل قبول نخواهد بود.

3-      فهرست مذکور مرتبا بازبینی ، ویرایش و روزآمد می شود. در نتیجه لازم است همکاران هیات علمی، دانشجویان و پژوهشگران قبل از انتخاب و ارسال مقاله برای مجلات، حتما" به سامانه فوق مراجعه و از نبود  عنوان مجله مورد نظر در فهرست مذکور، برای انتشار مقاله خود مطمئن شوند.

با توجه به گستردگی مجلات نامعتبر و افزوده شدن روزانه تعداد این مجلات در دنیا، فهرست حاضر نمی تواند در برگیرنده تمامی مجلات نامعتبر جهان باشد. عدم وجود مجله در فهرست موجود در آدرس فوق، الزاما دلیل بر معتبر بودن آن نیست اما وجود مجله در این فهرست قطعا" نشان دهنده نامعتبر بودن آن است1395/11/25 ١٢:٤٩ Notifications ١٤٧١٩


خروج
محتوای مرتبط