جستجو گر شماره تلفن

شماره تلفن سایر واحدهای دانشگاه را از منوی روبه رو انتخاب نمایید.
نام و نام خانوادگی سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي محل خدمت
دکتر نور محمد بخشانی معاونت تحقیقات و فناوری 054-33372116 معاونت تحقیقات و فناوری
دکتر محسن طاهری مدیر توسعه و ارزیابی تحقیقات 054-33372117 معاونت تحقیقات و فناوری
ناصر هاشمزهی فناوری اطلاعات کارگاه ها و سمینارها 054-333722118 معاونت تحقیقات و فناوری
سرکار خانم نارویی ارزیابی مراکز تحقیقاتی علم سنجی،ترجمان دانش 054-33372115 معاونت تحقیقات و فناوری
خانم ها اشرف زاده-هاشمزهی گروه برنامه ریزی و ارزیابی تحقیقات 054-33372113 معاونت تحقیقات و فناوری
سرکار خانم مودی کمیته اخلاق دانشگاه 054-33372114 معاونت تحقیقات و فناوری
آقا و خانم ها شهرکی-دنیاداری ، شهرکی کمیته تحقیقات دانشجویی 054-33372112 معاونت تحقیقات و فناوری
خانم ها عزیزی-قدرتی-ناجی امور مالی 054-33372119
مجتبی حیدری توسعه و فناوری 054-33372087

خدمات الکترونیک

محتوای مرتبط