کتب، مقالات و فایل های آموزشی

نتایج بررسی وضعیت تولیدات علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از ابتدای تاسیس تا پایان سال 2011 منتشر شد

 

دانلود فایل نتایج

 


دانلود فایل های آموزشی

 

دانلود فایل شماره یک

دانلود فایل شماره دو

دانلود فایل شماره سه


اداره علم سنجی

محتوای مرتبط