معرفی واحد

 

شرح وظایف:

جهت دانلود شرح وظایف این واحد اینجا را کلیک نمایید.

 

معرفی همکاران:

فرحناز وطن خواه
کارشناس مسئول و رئیس اداره علم سنجی 
شماره تماس: 22-33295717 داخلی 1269
آدرس ایمیل:vatankhahfarahnaz@yahoo.com
همکاران واحد:
1 آقای میلاد دهباشی دانشکده پزشکی
2 خانم ساناز ایثار دانشکده دنداپزشکی
3 خانم راضیه عابدزاده دانشکده پرستاری و مامایی
4 خانم فاطمه خزاعی دانشکده بهداشت
5 خانم ماریا میرزاده دانشکده پیراپزشکی
6 آقای علی ریکی دانشکده توانبخشی

اداره علم سنجی

محتوای مرتبط