تشکیل پرونده و درخواست حیوان

 

 

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده:

1-تکمیل و تحویل فرم مشخصات متقاضی

2-تکمیل و تحویل فرم قوانین داخلی مرکز

3-تکمیل و تحویل فرم درخواست حیوان

4-تکمیل و تحویل فرم تحویل حیوان

5-فرم اطلاعات محققین

5-کپی از پروپوزال

7-تحویل آنالیز آماری از طرح

محققین و متقاضیان جهت دریافت حیوانات مورد نظر خود می توانند به روش زیر اقدام نمایند:

 

1-      اطمینان از وجود حیوانات مورد نیاز خود در مرکز به وسیله تماس تلفنی اما بهتر است به صورت حضوری صورت گیرد

 

2-      تکمیل کردن فرم درخواست حیوان (حداقل 30 روز قبل از شروع کار)

 

3-      پس از تحویل دادن فرم درخواست حیوان به مرکز ، فرم تحویل حیوان را باید تکمیل کنید.

 

4-      هماهنگی جهت تاریخ تحویل حیوانات و همراه داشتن قفس مناسب برای تحویل گرفتن حیوانات مورد نیاز خود

 

5-      محققین خارج از دانشگاه که تمایل به نگهداری حیوانات خود در این مرکز را دارند می توانند از طریق هماهنگی با این مرکز اقدام کنند

 


محتوای مرتبط