معرفی مرکز حیوانات آزمایشگاهی

 

مقررات مجموعه مرکز تحقیقات حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی

این مرکر جوابگوی طرح های مصوبی می باشد که به تایید کمیته اخلاق رسیده است

      1-      محقق موظف است جهت مشاوره قبل از تصویب طرح به مرکز مراجعه نماید.

      2-      بعد از پر کردن فرم درخواست حیوان: آوردن تقویم آموزشی محقق و خلاصه ای از طرح تصویب شده محقق ، محقق موظف است قبل از درخواست حیوان به جهت قیمت حیوان جهت برآورد هزینه ها مراجعه نمایید

3-    در کلیه قسمت های این مرکز از ایجاد صداهای ناگهانی و بلند اکیداً خودداری نمایید.

4-    استفاده از روپوش و دستکش یکبار مصرف و رعایت بهداشت در این مکان اجباریست (و مرکز هیچ گونه تعهدی در قبال تهیه آن ندارد)

5-    حتی الامکان در ساعات اداری جهت انجام تحقیقات مراجعه نمایید.

6-    دانشجو موظف است در هر جلسه پس از اتمام کار بقایای حیوانی و وسایل زاید را شخصاً به سطل مخصوص مواد زائد منتقل نماید.

7-    انجام هر گونه عملیاتی که به تحقیقات سایرین و امر تکثیر لطمه وارد نماید در اتاق های پرورش و نگهداری و تکثیر ممنوع می باشد و با خاطیان مطابق قانون برخورد خواهد شد.

8-    کمک فیزیکی به دانشجویان در شرح وظایف کارکنان این واحد نبوده و فقط با هدف آموزش انجام خواهد شد.

9-    دانشجویان بایستی نام و عنوان تحقیق را روی باکس های مربوط به خود درج نمایند بدیهی است این مجموعه مسئولیتی در قبال باکس های بدون نام یا بلاتکلیف ندارد.

10-    حیوانات درخواست شده در موعد مقرر تا مدت 2 هفته نگهداری و در صورت عدم مراجعه به دلیل کمبود امکانات به نوبت بعدی واگذار خواهد شد و واگذاری مجدد به امکانات مجموعه بستگی خواهد داشت.

11-    هر گونه سفارشی فقط از طریق تکمیل فرم درخواست حیوانات آزمایشگاهی رسمیت می یابد و قرار های شفاهی و غیره برای مجموعه تعهد آور نمی باشد.

12-     در هر جلسه فقط با تکمیل فرم تحویل حیوان امکان پذیر است.

13-      فارغ التحصیلی دانشجو فقط با تسویه حساب از این مرکز امکان پذیر است.

  مرکز تحقیقات حیوانات آزمایشگاهی

 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

 


محتوای مرتبط