1399/12/06
برگزاری کارگاه مجازی مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی ایلام
عنوان کارگاه: آشنایی با فرآیند داوری طرح های نوآورانه
1399/11/28
برگزاری جلسات آموزش مدیریت پژوهش جهت معاونین ،مدیران،کارشناسان و پژوهشگران دانشگاه های علوم پزشکی کشور
برگزاری جلسات آموزش مدیریت پژوهش (در قالب ارایه تجارب ، ژورنال ، کلاب ، میزگرد و ...)
1399/11/21
برگزاری وبینار آموزشی ، مالکیت فکری و ثبت اختراع
مرکز رشد فناوری سلامت در مورخ 99/11/26 برگزار می گند
1399/11/20
ابلاغ خانم دکتر زهره سوری نظامی به عنوان عضو اتاق فکر مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی
ابلاغ خانم دکتر زهره سوری نظامی به عنوان عضو اتاق فکر مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی
1399/11/11
گزاره برگ های کمیته ساماندهی تحقیقات کووید -19
گزاره برگ های کمیته ساماندهی تحقیقات کووید -19
1399/10/14
فراخوان انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه مطابق بند "ک"
فراخوان انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه مطابق بند "ک"
1399/10/13
تقدیر از پژوهشگران برگزیده دانشگاه به مناسبت هفته پژوهش
تقدیر از پژوهشگران برگزیده دانشگاه به مناسبت هفته پژوهش