1396/09/25
معرفی سامانه منبع یاب (Resource Finder)
معرفی سامانه منبع یاب (Resource Finder)
معرفی سامانه منبع یاب (Resource Finder)
1396/09/12
ملاک های انتخاب پژوهشگر برتر در سال 1396
ملاک های انتخاب پژوهشگر برتر در سال 1396
1396/05/04
اطلاعیه راه اندازی دوره های پسادکتری
اطلاعیه راه اندازی دوره های پسادکتری
1396/03/21
بانک اطلاعات نشریات علوم پزشکی کشور راه اندازی شد.
بانک اطلاعات نشریات علوم پزشکی کشور راه اندازی شد.
1396/02/17
کارگاه آموزشی شیوه ایجاد پروفایل ResearcherID
کارگاه آموزشی شیوه ایجاد پروفایل ResearcherID
1395/12/28
هشدارهایی در مورد مجلات نامعتبر
هشدارهایی در مورد مجلات نامعتبر
1395/11/16
رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در ژانویه 2017 در نظام ESI
رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در ژانویه 2017 در نظام ESI