• پرداخت حق التشویق مقالات منتشر شده در مجلات

  پرداخت حق التشویق مقالات منتشر شده در مجلات

  پرداخت حق التشویق مقالات منتشر شده در مجلات

  بیشتر

 • هشدارهایی در مورد مجلات نامعتبر

  هشدارهایی در مورد مجلات نامعتبر

  هشدارهایی در مورد مجلات نامعتبر

  بیشتر

 • ملاک های انتخاب پژوهشگر برتر

  ملاک های انتخاب پژوهشگر برتر

  ملاک های انتخاب پژوهشگر برتر

  بیشتر

 • پیوستن دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به جمع دانشگاه ها و موسسات علوم پزشکی برتر کشور مرهون اهتمام پژوهشگران این دانشگاه در ارتقاء کیفی و کمی تولید علم

  پیوستن دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به جمع دانشگاه ها و موسسات علوم پزشکی برتر کشور مرهون اهتمام پژوهشگران این دانشگاه در ارتقاء کیفی و کمی تولید علم

  پیوستن دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به جمع دانشگاه ها و موسسات علوم پزشکی برتر کشور مرهون اهتمام پژوهشگران این دانشگاه در ارتقاء کیفی و کمی تولید علم

  بیشتر